PÜR DİKKAT ETÜT

Pürdikkat etüt Eğitim Merkezi, Eğitim faaliyetine 2008 yılında, eğitim de başlayan kurumumuz, değişen şartlara, ihtiyaca ve velilerimizin yoğun ilgisine istinaden 2010 yılı Eylül ayında 2 .şubesini açarak yoluna devam etmektedir.

Amacımız; vatanına milletine yürekten bağlı Doğru, Dürüst, Çalışkan, Güvenilir, Azimli, Saygılı yüreği insan sevgisiyle dolu İnsanlar yetiştirmek.
Geleceğin bilim insanları ve liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen kurumumuz, eğitimin ülke ve topluma katkısına yürekten inanan kurucu, yönetici ve öğretmenleriyle büyümeye devam ediyor.

Milli-Manevi değerlere ve ulusal kültürüne bağlı, özgün, yeteneklerini geliştirebilen, kendine güvenen, sosyal, dürüst, duyarlı, sorumluluklarını bilen, bilimsel düşünebilen, üretken, doğaya karşı bilinçli, kendisiyle ve çevresiyle barışık, ahlaki değerlere sahip, erdemli, tüm gelişim alanlarında kapasitesinin en üst noktasına ulaşmış, insan haklarının bilincinde, Devam edeceği eğitim hayatı için gerekli donanıma sahip, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek.

Çocuklarımıza günümüz şartlarına uygun, gelişmiş, nitelikli, zengin, sosyal ve aktif bir eğitim ortamı sunarak, ahlaki ve kültürel değerlere sahip, güçlü, huzurlu, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmek.

 
VİZYON
 

Milli-Manevi değerlere ve ulusal kültürüne bağlı, özgün, yeteneklerini geliştirebilen, kendine güvenen, sosyal, dürüst, duyarlı, sorumluluklarını bilen, bilimsel düşünebilen, üretken, doğaya karşı bilinçli, kendisiyle ve çevresiyle barışık, ahlaki değerlere sahip, erdemli, tüm gelişim alanlarında kapasitesinin en üst noktasına ulaşmış, insan haklarının bilincinde, Devam edeceği eğitim hayatı için gerekli donanıma sahip, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmek.

 
MİSYON
 

Çocuklarımıza günümüz şartlarına uygun, gelişmiş, nitelikli, zengin, sosyal ve aktif bir eğitim ortamı sunarak, ahlaki ve kültürel değerlere sahip, güçlü, huzurlu, başarılı ve mutlu bireyler olmalarını sağlamak. Çocuklarımızın donanımlı bireyler olmaları ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirmek adına eğitim kalitemizi hep en tepede tutmak.

 
KURUCUMUZDAN MEKTUP

Pür Dikkat Etüt Merkezi olarak;

Milli manevi değerlere ve ulusal kültürüne bağlı, özgün, yeteneklerini geliştirebilen, kendine güvenen, sosyal, dürüst, duyarlı, sorumluluklarını bilen, bilimsel düşünebilen, üretken, doğaya karşı bilinçli, kendisiyle ve çevresiyle barışık, ahlaki değerlere sahip, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

Evlatlarımıza yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı bulunduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Bunlarla birlikte,

  • - Türkçeyi etkili bir biçimde kullanabilme,
  • - Doğru yargı ve karar verebilme,
  • - Yurttaşlık görev ve sorumluluklarının farkında olabilme,
  • - Beden ve ruh sağlığını koruyucu tedbirlere uyma,
  • - Yeteneklerini deneyerek öğrenmiş olma,
  • - Seçeceği mesleğin temel bilgilerini kazanarak ülkenin ekonomik kalkınmasındaki rolünü kavramış olma
  • - Günlük yaşamında teknolojik gelişmelere sağlıklı bir biçimde ayak uydurabilme
  • - Ülkesine karşı görev ve sorumluluklarının her an bilincinde olma,

 

 

ve en önemlisi Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, üretici, seçkin bir ortağı yapmak için heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.

Kurucu Müdür Fatma KÜÇÜK