BRANŞ DERSLERİ
 
AHLAK VE KARAKTER EĞİTİMİ

Erdem dersinin amacı iyi ahlaklı faziletli insanlar yetiştirmektir.peygamber efendimizin ahlakını ‘kuran ahlakının ‘ konu edinir.

Öğrencilerin günlük ders programlarına göre hafta içi 5 gün olarak planlanmaktadır.

Günümüz eğitim-öğretim anlayışında "öğretim" öne çıkarılırken, "eğitim" boyutu ikinci planda değerlendirilmektedir. Eğitim kurumlarında ve ailelerde bu durum dikkate alınmadığında amaçsız, vurdumduymaz, sorumluluk duygusu taşımayan, bencil toplulukların oluşması kaçınılmaz olacaktır.

Karakter Eğitimin Hedefleri

Temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim eğitimi vermektir. Bununla birlikte;

Milli ve manevi değerlerine bağlı, İyi karakterli bireyler yetiştirmek. Öğrencinin kendisini tanımasını ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak. Ortak değerlerimize uygun tutum ve değerler geliştirmek. Öğrencinin yeteneklerini bilgiye dönüştürerek hayata geçirmesini sağlamak. Bilgiyi doğru kullanan liderlerin oluşmasına katkı sağlamak. Temel insani değerleri kazandırarak hayata geçirilmesini sağlamak.

 
ÖDEV VE DERS ÇALIŞMA
 

Okul sonrasında öğrencinin önce günlük ödevlerini tamamlamak için gerekli öğretim desteği alabildiği, sonra da kendi seçeceği etkinliklere katılabileceği bir programdır. Çocukları sıkmayacak, sıkmadığı gibi eğlendirecek, eğlendirirken de eğitecek bir çalışma programı uygulanacaktır.

Bütün veliler çocuklarının ödevlerine yardımcı olmayı ve onların eğitimine katkıda bulunmayı çok isterler. Bu nedenle günün yorgunluğuna rağmen akşamları çocukları ile birlikte ders çalışırlar. Veli, çoğunlukla artık hatırlamadığı konuları tekrar öğrenmeye ve çocuklarına öğretmeye uğraşırken zaten uykusu gelmiş olan çocuk ise ders çalışmak yerine evde biraz eğlenmek ister. Bu tip çalışmalar, işlenen konuyu anlamasında öğrenciye hiç bir fayda sağlamadığı gibi çoğunlukla da hem veli hem de öğrenci için sinir bozucu bir uğraşa döner.

Daha iyi bir eğitim için ödevlerin geçiştirilerek değil iyice anlaşılarak ve üzerinde çalışılarak yapılması, akşamın geç saatlerine bırakılmadan tamamlanması gerekmektedir. Öğrencilerin okul sonrasında (öğlenciler için öncesinde) gelerek tüm ödevlerini gerek branş gerekse sınıf öğretmenleri eşliğinde tamamlayabildikleri, anlamadıkları veya eksik oldukları konuları öğretmenleri ile pekiştirip öğrendiği bir kurum olmaktır.

 
DİKKAT GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ
 

Dikkat eksikliği son yıllarda öğrencilerde en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir.

 • Dikkat Eksikliği Olan Öğrenciler ;
 • Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde veya diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar,
 • Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır,
 • Doğrudan kendisine konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür,
 • Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini ya da ufak tefek işleri tamamlayamaz,
 • Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte zorluk çeker,
 • Çoğu zaman sürekli zihinsel çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya da bunlarda yer almaya karşı isteksizdir,
 • Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ve etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder, (Örn. oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç-gereçler)
 • Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır, Yukarıda sıralanan dikkatsizlik belirtilerinden birkaçını gösteren öğrencilerde dikkat eksikliği bozukluğu olabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda Dikkat Toplama Eğitimi ile bu sorunu olan öğrencilerde dikkat toplama becerilerinin arttırıldığı belirlenmiştir.
 

Yukarıda sıralanan dikkatsizlik belirtilerinden birkaçını gösteren öğrencilerde dikkat eksikliği bozukluğu olabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda Dikkat Toplama Eğitimi ile bu sorunu olan öğrencilerde dikkat toplama becerilerinin arttırıldığı belirlenmiştir.

Bu amaçla merkezimizde Dikkat Toplama Eğitimi vermekteyiz.
Amacımız Öğrencilerimizin Dikkat ve Odaklanma becerilerinin arttırılmasıdır.

 
SATRANÇ
 

Satrancın akedemik performans ile doğrudan ilşkili olduğu düşünüldüğü için okullarda olması taraftarıyız.satrancın çocuklarımız üzerinde olumlu etkilerini aşağıdaki gibi sıralayabılırız.

 
  • 1 - Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.
  • 2 - Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
  • 3 - Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
  • 4 - Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
  • 5 - "Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir.
  • 6 - Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
 • 7 - Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
 • 8 - Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
 • 9 - Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
 • 10 - Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
 • 11 - Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
 • 12 - Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
 • 13 - Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
 • 14 - Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir.
 • 15 - Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.
 • 16 - Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır.
 • 17 - Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.
 • 18 - Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.
 • 19 - Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, Milli Eğitimin de temel amaçlarındandır, Türk Milli Eğitimi'nin öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel davranışlardır. Bu kadar pozitif etkisi olan bir araç kesinlikle bir 'EĞİTİM ARACI'dır.
 
EBRU SANATI
 

Kâğıt süsleme sanatlarının en önemlilerinden biri.Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden etkilenen bir sanattır.

 • Ebrunun sanatının faydalarını sıralarsak:
 • *Ebru, öncelikle sabrı ve kabullenmeyi öğretir.
 • *Kontrolün tamamen ebru yapan kişide olmaması takıntıları azaltır.
 • *Ebru ruh dinginliği sağlar,sabrı artırır.
 • *Ebru yapan kişi, duygu ve düşüncelerini, renk ve desen olarak dışa vurabilir.
 • *Ebru yaparken kişi kendisini yeniden keşfedebilir, kendisiyle ilgili yepyeni bir bakış açısı kazanabilir.
 • *Kişi dikkatini suya ve renklerin hareketine yoğunlaştırdığında gerginliği azalır.
 • *İnsanın oyun oynaması bir ihtiyaçtır,suyla ve renklerle oyun oynama fırsatı verir ebru.
 • *Üretmek ve ürettiğinin beğenilmesini kişinin özgüvenini arttırır.
 • *Çocuklarda hareketlerine dikkat etmeyi,ince motor gelişimini kazanmayı sağlar.
 • *Ebru sanatı sabır, anlayış ve hoşgörüyü öğreterek, çocukları olgunlaştırır.
 
BİREBİR ÖZEL DERS
 

Zayıf öğrencilerin özel dersten başka çareleri yoktur. Çünkü öğrencinin okul ile arasındaki mesafe açıktır ve yılların sonucu olan bu seviye farkı, sınıfta öğretmenin vereceği genel anlatımla giderilemez. Çocuk anlatılanların temelini teşkil eden konulara hâkim olmadığından sadece hocanın tahtaya yazdıklarını defterine yazar. Anlatılanların çoğunu anlamadığından dolayı, derste sıkılır, konuşur, okula ders için değil de, arkadaşlarını görmek, muhabbet etmek için gitmeye başlar. Özel ders her zaman en iyi kalitede eğitim ve başarı demektir. Öğretmen öğrenciyi birebir takip ettiğinden, nerede eksiği olduğunu görür ve ona göre program oluşturarak, öncelikle eksiklikleri ortadan kaldırır.

Daha sonra bol egzersiz ve etkili anlatımla öğrencinin derse olan hakimiyeti artar ve başarı kaçınılmaz olur. Özellikle de temel eksiklikleri giderilmiş öğrenci, birebir eğitimle okul müfredatını, okuldaki öğretmenden önce takibe başlarsa, yani özel ders öğretmeni, okul konularını daha okulda görmeden anlatırsa; okulda tekrar anlatılacağından öğrencinin konuya hakimiyeti iyice pekişir, diğer öğrencilerin konu hakkında bilgisi olmadığından, onları geçer, tahtaya daha sık kalkar ve sözlü notunu yükseltir vb.

 
SOSYAL ETKİNLİKLERİN ÇOCUKLARA OLUMLU ETKİLERİ
 

• Sosyal etkinlikte görev alan öğrenciler çevresindeki insanlarla sağlam bir iletişim kurabilme yeteneğini kazanırlar. Yanlış anlamalardan doğan iletişim kazalarına uğramazlar.
• Özgüveni artan bireyler sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Bu niteliği kazanan bireylerin hayatta başarılı olma konusunda büyük avantajlar elde ettiği unutulmamalıdır. Başarı başarıyı getirir. Öğrencilere değişik sosyal etkinliklerle öz güven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıran eğitim kurumları, bireyleri hayata hazırlama konusunda büyük bir işlevi yerine getirmiş sayılırlar.
• Farklı etkinliklerde görev alan öğrencilerin sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıkları artar. İyiyi kötüden, yararlıyı zararlıdan ayırarak tepki göstermekten ya da takdir duygularını dile getirmekten geri durmaz.
• İş ve sosyal yaşamda başarılı olmanın en temel şartlarından birisi içinde bulunduğu ortamda çevresindekilerle uyumlu olmaktır. Kaynaşma ve dayanışma ruhu içerisinde hareket edebilmek, nerede ve nasıl konuşup, nasıl davranacağını bilebilmek önemli özelliklerdendir. Bu özelliklerin kazanılmasında sosyal etkinliklerin önemi büyüktür.
• Anlama ve anlatma alanları ve bu alanların üzerine inşa edildiği dört temel ayak olan okuma ve dinleme (anlama), konuşma ve yazma (anlatım) becerilerinin öğrenme ve öğretme süreci uygulamalarıyla geliştirileceği unutulmamalıdır. Sosyal etkinlikler bu becerileri kazandırılıp geliştirilecek önemli uygulama alanı olarak düşünülmelidir.

 
ANLAYARAK HIZLI OKUMANIN ÇOCUKLARA FAYDALARI
 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan raporda, “televizyon izleme alışkanlığının, özellikle son yıllarda okuma alışkanlığı edinmede en etkin engelleyicilerden” biri olduğu belirtildi.

Rapora göre, Türkiye’de televizyon izleme süresi dizi filmlerdeki artışa paralel 3.5 saatten 4 saate yükseldi. Bu artışla, ABD ile birlikte en fazla televizyon izlenen ülke konumuna gelen Türkiye, kitaba yatırım konusunda ise dünya ortalamasının yarısını bile yakalayamıyor.

Bir Norveçli kitaba yılda 137 dolar, Alman 122 dolar, İsveçli, Avustralyalı ve Belçikalı 100 dolar, ABD’li 95 dolar harcarken, bir Türk yılda kitap için yalnız 0.45 dolar para ayırıyor. Türkiye, bu konuda dünya ortalaması olan 1.3 doların bile çok altında kalıyor.

Bir Japon yılda 25 kitap okuyor, 6 Türk’e bir kitap düşüyor.

Anlayarak Hızlı Okumanın Faydaları:

- İlköğretim öğrencisi olan çocuklar zaten bildikleri harfleri birleştirerek okumayı geliştirerek gözün hareket kabiliyetinin artması sonucu kelime gruplarının görülmesi sağlanacaktır.

- Türkiye’de eğitim kurumları arasındaki kalite farkının değişkenlik göstermesiyle aynı yaş dilimindeki öğrencilerin hayata bakışı, problemleri çözebilme, hedef belirleme ve ulaşma becerilerindeki artış neticesinde özellikle SBS’de yüksek başarı göstereceklerdir.

- İlköğretim I. Kademe öğrencilerinin 1 dakikada okudukları kelime sayısı 90, İlköğretim II. Kademe öğrencilerinin 1 dakikada okudukları kelime sayısı ise 120 civarındadır. İnsan beyni 1 dakika içinde 600 kelime ile düşünebilmektedir. Aradaki kelime sayısının farkının açılması okuyucunun sıkılmasına ve konsantrasyonunun azalmasına sebep olmaktadır. Bir dakikada okunan kelime sayısının artması ile çocukların konsantrasyon ve dikkatlerinde artış meydana gelecektir. Bu sonuç çocukların ders başarısını somut olarak artıracaktır.

- Hızlı Okuma Tekniği ile çocukların okuma alışkanlığına bağlı olarak yerleşmiş “ hızlı okursam anlayamam” inanışı değişerek bir önyargı yıkılacak ve bu çocukta özgüven gelişimini sağlayacaktır. Kendine güvenen bireyler için geleceğin değişkenlerinin farkına vararak okumak; olayları, durumları geniş perspektiften değerlendirmeyi sağlayacaktır.

HIZLI OKURSANIZ NELER OLUR?

Zahmetsiz ve akıcı biçimde öğrenirsiniz.

Okuduğunuzu anlama yüzdenizi arttırırsınız.

Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

Güven kazanırsınız.

Okurken beyniniz daha iyi ilişki kurar.

Okurken beyniniz hayal kurmaz ve bütünü görür.

 Okuma daha zevkli hale gelir.

Okuma alışkanlığı kazanmada büyük bir adım atmış olursunuz.

Sözcük hazinenizi ve genel bilgi birikiminizi arttırmanıza yardımcı olur.